top

דף הבית - שפה במעבדה

 אוניברסיטת חיפה פותחת לראשונה קורסים בהוראת שפות במתכונת חדשה ורעננה.
בשלב הראשון ייפתחו קורסים לאנגלית, לצרפתית ולרוסית.

הקורסים יתקיימו במעבדות לשון חדשות ומשוכללות שבאוניברסיטת חיפה.
המעבדות מאפשרות למורים ולסטודנטים להפיק את המיטב מן האפשרויות הטכנולוגיות הטמונות בטכנולוגיות חדשות ומתקדמות. התכנית היא בחסותה ובניהולה של המחלקה לשפות זרות באוניברסיטת חיפה.   

נוסף לכך, צוות אקדמי בכיר, בעל תארים מתקדמים בהוראת האנגלית, מחליט על נושאי הלימוד, על הספרים ועל חומרי ההוראה בקורסים השונים. כמו כן צוות זה מפקח על התכנית. המורות והמורים בקורסים הללו בעלי תארים מתקדמים (תואר שני M.A ) ושלישי (דוקטור) ובעלי כישרונות מוכחים בהוראה.

לתשומת ליבכם : קורסים אלה אינם מזכים בנקודות זכות אוניברסיטאיות.

הקורסים ייפתחו בחודשים מאי-יוני.
לצורך קביעת רמה מתאימה יש לעבור בחינת התאמה וכן שאלון למועמד . 

למי הקורסים מיועדים?
הקורסים מיועדים לכל אדם, כלומר, כל מי שרוצה ללמוד שפה זרה או לשפר את שליטתו בשפה מוזמן ללמוד.

מטרת הקורסים
בקורס יושם דגש על הרחבת אוצר המילים תוך תרגול לשון הדיבור, הקריאה וההבנה.
מטרת הקורסים היא לקדם את רמת השפה הנלמדת, אך הקורסים אינם קורסים אקדמיים ואינם מזכים בנקודות זכות באוניברסיטה. 

אילו נושאים יילמדו בקורסים?
לכל קורס יצורף סילבוס מפורט של נושאי הקורס שיילמדו במהלכו.
כל קורס יכלול 56 שעות לימוד אקדמיות. 

גמול השתלמות לקורסים
אנחנו נמצאים בהליכים לקבלת גמול השתלמות למורים ממשרד החינוך. על פי דרישות משרד החינוך. בקורסים המוכרים לגמול, מספר הסטודנטים בכיתה יעלה ל 20 סטודנטים ובסוף הקורס ייערך מבחן.  

ספרים וחומרי לימוד
כל סטודנט וסטודנטית יקבלו ספר או חוברת לימוד שנבחרה על ידי המרכזת האקדמית של התכנית. הספר/החוברת הם ללא תשלום נוסף.
נוסף לכך המעבדה תצויד בספרים ובתוכנות עשירות להוראת השפות הנלמדות. חומרים אלה ישמשו את המורים והסטודנטים במהלך הקורס. 

כמה סטודנטים בקבוצה?
הקורסים יתקיימו במתכונת מצומצמת של כ- 12-14 סטודנטים בקבוצה, זאת על מנת להבטיח יחס אישי והתקדמות מיטבית של הסטודנטים.

רמות לימוד
בתכנית ייפתחו קורסים ברמות שונות מן המתחילים עד למתקדמים. כל מועמד ומועמדת ייבחן וישובץ לקבוצה התואמת את רמתו. 

שיעורי בית
כדי ללמוד שפה כהלכה רצוי מאוד לתרגל את החומר בדרכים שונות. חלק מן התרגול ייעשה במעבדה, עם זאת אנחנו ממליצים לתרגל גם בבית. 

תעודה
בסוף הקורס כל סטודנט וסטודנטית שישתתף בקורס יקבל תעודת סיום.

שכר לימוד
שכר לימוד לקורס בן 56 שעות, תרגול חופשי במעבדת הלשון וספרי לימוד: 4500 ש"ח. התשלום יתבצע ע"י מנהל תלמידים של האוניברסיטה.
שכ"ל ואמצעי תשלום