top

צרפתית - מידע כללי


הקורסים מתמקדים בשפה מדוברת בשילוב תרגילים בחוברות הלימוד, קריאת דיאלוגים וטקסטים, תרגול הבנת הנשמע דרך קטעי אודיו ווידאו. נעשה שימוש באתרי אינטרנט דרך מערכת MOODLE לתרגול נוסף בבית על מה שנלמד בכיתה.
הנושאים של השיעורים מיועדים לשימוש לתקשורת בינאישית בחיי היומיום והכרת התרבות הצרפתית.