top

מבחני רמה

כל מועמד/ת ייבחנו במבחני מיון לקביעת הקבוצה המתאימה להם ביותר.
המבחנים ייערכו במעבדת הלשון בתיאום עם מרכזת התוכנית הגב' יוליה לישצ'ינסקי.

דף הבית מבחני רמה