top

השתלמות מורים - משרד החינוך

1010 13השתלמות למורים ממשרד החינוך

זו ההזדמנות לטעום מכל העולמות...
המחלקה לשפות זרות, הפקולטה למדעי הרוח קורסים באנגלית, בצרפתית וברוסית לקהל הרחב*
תוכנית הלימודים מעניקה ידע מקיף ועדכני ופועלת בפיקוח אקדמי.

למידע נוסף ולהורדת סילבוס ........

דף הבית השתלמות מורים - משרד החינוך